Berkongsi gambar, video dan fail (sehingga Mb) di Skype dan cepat cari kandungan bersama di galeri perbualan

Dapatkan lokal nombor telefon di negara lain atau yang lain kawasan, dan menjawab panggilan di Skype

Tidak ada panggilan kecemasan dengan Skype tidak pengganti untuk telepon anda dan tidak dapat digunakan untuk memanggil layanan darurat

About